Najważniejsze informacje:

Msze święte

dni powszednie: 17, 18

niedziele: 7, 9, 11, 16, 20

Kościół p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Otłarz w kościele p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Figurki bł. Hiacynty i Franciszka. Zdjęcie z budowy nowego kościoła.
  1. Parafia
  2. O parafii

O parafii

Rys historyczny

Przed laty mieszkańcy Piekoszowskiej i Malików zbierali się na Mszy św. w niedzielę przy małej kapliczce pod kasztanem przy ul. Piekoszowskiej. Posługę kapłańską sprawowali księża z Karczówki. Na prośbę mieszkańców bp Kazimierz Ryczan wydzielił część parafii pw. św. Karola Boromeusza na Karczówce i 1 lipca 2000 r. utworzył nową parafię bł. Hiacynty i Franciszka, których papież Jan Paweł II wyniósł w Jubileuszowym Roku na ołtarze. Proboszczem mianował ks. Jarosława Majkę.

Nie było miejsca do sprawowania kultu. Parafia otrzymała zezwolenie na przejęcie budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła. Gruntowanie wyremontowany społecznym wysiłkiem parafian i proboszcza lokal, odpowiednio wyposażony, zaczął spełniać funkcję kaplicy, którą poświęcił 5 listopada 2000 r. bp Kazimierz Ryczan.

Budowę nowego kościoła rozpoczęto w 2006 r. Obecnie są już wykonane podpiwniczenia i na poziomie zerowym – zakrystia, prezbiterium oraz częściowo ściany boczne. Kościół będzie posiadał trzy nawy na 500 miejsc siedzących. Projekt wykonała architekt Aneta Barańska. Zbudowany jest także i częściowo urządzony dom parafialny.

W 2012 roku proboszczem został ksiądz Jacek Seredyka a od roku 2015 parafią administruje ksiądz Grzegorz Kuta.

W 2008 roku ksiądz biskup ordynariusz mianował pierwszego wikariusza parafii, którym został ksiądz Paweł Kowalski. Kolejno posługę wikariuszy sprawowali następnie: ksiądz Marcin Piotrowski (2012 – 2013), ksiądz Grzegorz Kmiecik (2013 – 2014), ksiądz Wojciech Polit (2014-2020), ksiądz Mirosław Besterecha (2020-2021). Obecnie wikariuszem parafii jest ksiądz Denis Żółtecki.

Zasięg parafii

Do terytorium naszej parafii należą:

ul. Piekoszowska, domy od nr 97 do 386 oraz bloki numer 111a, 111b, 111c, 114, 116a, 116b, 116c, 116d, 118
ul. Malików, domy od nr 2 do 133
ul. Białogońska, domy od nr 4 do 22
ul. Starowiejska
ul. Kolejarzy
ul. Jędrusiów
ul. Stawki
ul. Permska, blok nr 12
ul. Szajnowicza-Iwanowa, bloki 13a, 13b, 13c, 13d, 19, 19a, 19b, 19c
ul. Kazimierza Wielkiego, bloki nr 7, 12, 14a, 14b, 14c, 15 oraz domy od nr 4 do 9

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hiacynty i Franciszka

Adres:

ul. Piekoszowska 203

25-638 Kielce

Numer konta budowy kościoła:

53 8493 0004 0000 0062 5636 0001