Najważniejsze informacje:

Msze święte

dni powszednie: 17, 18

niedziele: 7, 9, 11, 16, 20

Kościół p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Otłarz w kościele p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Figurki bł. Hiacynty i Franciszka. Zdjęcie z budowy nowego kościoła.
 1. Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII Niedzielę Zwykłą (12 listopada 2017 r.)

 1. Dziś przeżywamy IX Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. Wychodząc z kościoła można do puszek wiszących przy drzwiach złożyć ofiarę na Pomoc Kościołowi w Potrzebie, zwłaszcza w Syrii, Iraku, Libanie.

Można również wysyłać sms RATUJE pod nr 72405 (treść i nr podany na tablicy ogłoszeń i w gablocie).

Dziś na zakończenie każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dziś po mszy św. o godz. 16.00 spotkanie z kandydatami do sakramentu bierzmowania oraz z ich Rodzicami.

 

 1. W najbliższy wtorek 14 listopada o godzinie 19.00 – spotkanie rodziców: wychowanków Oratorium, członków scholi oraz naszego dziecięcego Koła Różańcowego w domu sióstr.

 

 1. Codzienny różaniec o godz. 16.30 w tym tyg. prowadzi koło św. Hiacynty.

 

 1. Można jeszcze zgłaszać swoich bliskich zmarłych do modlitwy „wypominkowej” w naszej parafii. Kartki do wypełnienia są na stoliku pod ikoną MB Nieust. Pomocy).

Wypominki listopadowe czytamy we wszystkie niedziele listopada, co tydzień przed inna mszą świętą.

 

 1. Zapraszamy dzieci do naszego Oratorium w każdą sobotę na godz. 10.00. W najbliższą sobotę coś dla miłośników kuchni oraz dla majsterkowiczów. Więcej na tablicy ogłoszeń.

 

 1. Serdecznie dziękujemy za ofiary na budowę naszego kościoła, dziś szczególnie za te złożone na tzw. tacę budowlaną oraz na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem naszej kaplicy i domu parafialnego. Bóg zapłać.

 

 1. Kalendarz liturgiczny:

– 13.11 – pon. – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna – pierwszych męcz. Polski

– 17.11 – pt. – św. Elżbiety Węgierskiej z

– 18.11 – sob. – bł. Karoliny Kózkówny dz, m

 

 1. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.

 

 1. Dziękujemy za posprzątanie kaplicy na dzisiejszą niedzielę oraz za złożoną ofiarę na kwiaty naszym Parafiankom z ul. Piekoszowskiej. Bóg zapłać.

 

 1. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej:

W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego m.in.:

– Tsunami zła. Chrześcijanie na Bliskim Wschodzie nadal cierpią

– Niewygodny głos nienarodzonych

– Jak w różnych krajach wyglądają relacje państwo – Kościół?

W najnowszym numerze Niedzieli m.in.:

– Bierzmowanie. Sakrament pożegnania z Kościołem czy wielka szansa?

– Ocalmy chrześcijan. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

– Na drodze do Niepodległości

 

 1. Komunikaty:
  a) Apel Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci: „Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka. Każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Musimy szczególnie chronić prawo bezbronnego dziecka żyjącego pod sercem matki, tak samo jak chronimy życie dziecka po jego narodzinach. O tym, że od chwili poczęcia istnieje już osoba ludzka, choć dopiero w fazie embrionalnej, w bezsporny sposób mówi współczesna nauka. Obrona życia dzieci nienarodzonych nie jest zatem kwestią tylko religii czy światopoglądu, lecz należy do najbardziej fundamentalnych obowiązków każdego człowieka.

Święty Jan Paweł II nie znajdował żadnego usprawiedliwienia dla zabijania dzieci. W encyklice Evangelium vitae stwierdził: «Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości. „Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać”» (Evangelium Vitae, 57).

W związku z tym, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję”, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego (www.zatrzymajaborcje.pl). Jest to ważny krok w stronę ochrony każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za kilka dni kończy się czas wyznaczony na zbieranie podpisów, dlatego raz jeszcze zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. (…)

Kościół katolicki w Polsce stale wspiera rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli rodzice – pomimo dostępnej pomocy psychologicznej, medycznej i materialnej – nie zdecydują się na wychowywanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji, tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych z otwartym sercem przyjąć je i otoczyć swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji – adopcja! Prosimy o modlitwę za nienarodzone dzieci, aby wszystkie od chwili swego poczęcia cieszyły się miłością i miały zagwarantowane prawo do narodzin i dalszego szczęśliwego życia.”

b) ks. Bpa Ordynariusza: „Drodzy Diecezjanie! W minioną środę (8 listopada br.) otrzymaliśmy radosną wiadomość, że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata Andrzeja Kaletę, wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów diecezji kieleckiej, biskupem pomocniczym naszej diecezji. Biskup Nominat pochodzi z Buska-Zdroju. Jest kapłanem od 1985 r. W tym czasie spełniał różne posługi, m in. przez wiele lat był wychowawcą i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach oraz dyrektorem biblioteki seminaryjnej. Był wykładowcą na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2014-16 był proboszczem parafii Kościelec. Święcenia biskupie ks. Andrzej Kaleta przyjmie w sobotę 9 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w bazylice katedralnej w Kielcach. Dzieląc się z Wami tą radością, zapraszam do udziału w uroczystościach związanych z sakrą biskupią. Proszę jednocześnie o modlitwę, aby Ksiądz Biskup Andrzej odznaczał się wiernością Bogu, ludziom, powołaniu i Ojczyźnie, zgodnie z mottem swojej posługi biskupiej Fidelitas (Wierność). Z darem modlitwy i pasterskiego błogosławieństwa. Wasz Biskup † Jan Piotrowski”

c) Caritas: „… Ojciec Święty Franciszek na zakończenie Roku Miłosierdzia zaproponował, jako jeden z owoców Jubileuszu, by Niedzielę przed Uroczystością Chrystusa Króla obchodzić jako Światowy Dzień Ubogich. (…) Caritas Diecezji Kieleckiej planuje zorganizować obchody tej uroczystości w niedzielę 19 listopada br. Odbędą się one w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Kielcach (ul. Żeromskiego 36 B). O godz. 14.30 – rozpoczęcie (słowo wstępne),  Eucharystia w intencji ubogich pod przewodnictwem ks. bp. Mariana Florczyka, Koronka do Miłosierdzia Bożego, dzielenie się i poczęstunek. (…)

Pragniemy też włączyć się w ogólnopolską inicjatywę organizowaną z okazji Światowego Dnia Ubogich pt. Tutka Charytatywna, zaproponowaną przez Caritas Polska. Jej głównym celem jest zachęcenie wiernych do włączenia się w przygotowanie torby wypełnionej produktami spożywczymi oraz artykułami chemii gospodarczej. Mogą to uczynić osoby indywidualne, rodziny, grupy osób itp. Takie torby (tutki) powinny być rozdawane w parafii w Światowy Dzień Ubogich, zabrane przez wiernych do domu, następnie wypełnione darami i przyniesione do parafii, a potem przekazane potrzebującym w domach lub placówkach. (…) Liczymy na (…) włączenie się w tę akcję i zorganizowanie pomocy dla potrzebujących…”


d) Kurii Diecezjalnej: „W środę 29 listopada 2017 r. Biskup Kielecki Jan Piotrowski będzie obchodził Trzecią Rocznicę Ingresu do Bazyliki Katedralnej w Kielcach. Z tej racji tego dnia będzie sprawowana Msza Święta w intencji Księdza Biskupa o godz. 18
00 w Bazylice Katedralnej. Serdecznie zapraszamy Księży, Siostry zakonne, alumnów, wiernych świeckich do udziału w tej uroczystości i polecamy Dostojnego Jubilata pamięci modlitewnej.”


e) Kurii Diecezjalnej: „Czcigodni Księża i Drodzy Wierni diecezji kieleckiej. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 5 czerwca 2017 r. potwierdziła wybór bł. Salomei, na patronkę miasta Skały. Zapraszamy na uroczystości religijne związane z ogłoszeniem bł. Salomei patronką miasta Skały, które odbędą się dnia 19 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w kościele pw. św. Mikołaja bpa i w. w Skale pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jan Piotrowskiego.“


f) Duszpasterstwa Prawników: „Dnia 15 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 18.00 odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Kielcach Msza święta w intencji zmarłych prawników. Zapraszamy do udziału Sędziów, Prokuratorów, Adwokatów, Notariuszy, Radców Prawnych, Komorników Sądowych oraz wszystkich zainteresowanych.”

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hiacynty i Franciszka

Adres:

ul. Piekoszowska 203

25-638 Kielce

Numer konta budowy kościoła:

53 8493 0004 0000 0062 5636 0001