Najważniejsze informacje:

Msze święte

dni powszednie: 17, 18

niedziele: 7, 9, 11, 16, 20

Kościół p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Otłarz w kościele p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Figurki bł. Hiacynty i Franciszka. Zdjęcie z budowy nowego kościoła.
  1. Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocną – 26 kwietnia 2020 roku

1. Codziennie o godz. 20.30 modlimy o oddalenie pandemii koronawirusa, w intencji chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, w intencji służb medycznych i sanitarnych, za zmarłych wskutek zakażenia wirusem i ich bliskich oraz o pokój serca i łaskę nawrócenia. Zachęcamy, aby o tej samej porze modlić się w swoich domach (koronką do Bożego Miłosierdzia, modlitwą różańcową) i duchowo łączyć się z kościołem parafialnym.

Pamiętajmy również o modlitwie o tak potrzebny deszcz.

2. Przypominamy o limitach ilości osób uczestniczących we mszach świętych i nabożeństwach w kościołach. Uczestniczący w liturgii na placu kościelnym powinni zachować dystans 2 metrów. Należy również pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej – dotyczy to także kościołów.

3. Internetowe transmisje mszy św. z naszego kościoła parafialnego: w niedziele o godz. 9.00 i 16.00, w dni powszednie o godz. 17.00.

4. W związku z dekretem ks. bpa Ordynariusza Jana Piotrowskiego o przesunięciu terminu I. komunii św. obecnych trzecioklasistów SP na miesiące powakacyjne, planowany termin tej uroczystości to 5 września 2020 roku, godz. 11.00.

Planowany termin bierzmowania dla obecnych ósmoklasistów SP to 13 października 2020 roku, godz. 17.00. 

Realizacja powyższych zamierzeń uzależniona jest od usunięcia limitów uczestników liturgii w kościołach. Na bieżąco szukamy oczywiście rozwiązań alternatywnych.

5. W najbliższy piątek rozpoczyna się miesiąc maj – w tradycji Kościoła w Polsce poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe z litanią loretańską będziemy odprawiać codziennie: * w niedziele i święta po mszy św. o godz. 16.00, * w dni powszednie o godz. 17.30.

6. W tym tygodniu przeżywamy I. piątek i I. sobotę miesiąca maja.

[Przypominamy, iż z racji tzw. siły wyższej nie przystąpienie do komunii św. (także do spowiedzi) nie przerywa i nie przekreśla odprawiania 9-u pierwszych piątków miesiąca oraz 5-u pierwszych sobót i duchowych owoców tych pobożnych praktyk; warunkiem jest: *dokończenie ich, jeśli tylko będzie to możliwe; *przedłużenie ich o potrzebne do dokończenia miesiące; *wzbudzenie w tych dniach właściwych tym praktykom intencji oraz w przypadku grzechu i niemożności wyspowiadania się wzbudzenie aktu żalu doskonałego].

– I. piątek miesiąca maja: 

* w dalszym ciągu nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną; w sytuacjach szczególnych (np. związanych z zagrożeniem życia) prosimy o kontakt telefoniczny;

* gdyby ktoś miał pragnienie przystąpienia w tym dniu do komunii św., to od godz. 16.00 do godz. 17.00 będzie możliwość spowiedzi i komunii św. poza mszą świętą; spowiedź będzie się odbywać również podczas mszy świętych.

* o godz. 17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, nabożeństwo I-piątkowe oraz litania loretańska.

– I. sobota miesiąca – msze święte o godz. 17.00 i 18.30

* prosimy siostry różańcowe, aby w maju podjąć w modlitwie kolejną po kwietniowej tajemnicę różańcową (bez konieczności fizycznej ich wymiany);

* o godz. 17.30 odprawimy w kościele nabożeństwo majowe oraz nabożeństwo różańcowe I. soboty z rozważaniem tajemnic; prosimy dołączyć się o tej porze do modlitwy w domach – będziemy odmawiać część chwalebną i medytować tajemnicę Zesłania Ducha Świętego.

* intencje modlitewne kół różańcowych i Apostolatu Maryjnego na miesiąc maj – na naszej stronie internetowej oraz na stoliku pod ikoną MB Nieust. Pomocy.

7. 2-go maja, w I. sobotę, przeżywamy liturgiczną uroczystość NMP Królowej Polski (przeniesioną zgodnie z kalendarzem liturgicznym z przypadającej na 3 maja Niedzieli Wielkanocnej). Msze święte, jak zapowiedziano powyżej. Po nabożeństwie różańcowym odnowimy milenijny „Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi…”

8. Kalendarz liturgiczny:

– 29.04 – śr. – święto św. Katarzyny Sieneńskiej dz, d-ra K-ła, Patronki Europy

9. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.

10. Dziękujemy za posprzątanie kaplicy również na dzisiejszą niedzielę naszym Siostrom Salezjankom. Bóg zapłać.

11. Dziękujemy za ofiary składane na budowę naszego kościoła oraz na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem naszej kaplicy i domu parafialnego. Bóg zapłać. 

12. Komunikaty:

a) „Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo-Leśnej byłej wsi Czarnów w Kielcach, w związku z trwającymi pracami nad uaktualnieniem listy osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie, wzywa wszystkich następców prawnych osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się do Zarządu celem wykazania przysługujących im praw. adres: 25-716 Kielce, ul. Bernardyńska 28G; e-mail: wspolnotaglbwczarnow@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hiacynty i Franciszka

Adres:

ul. Piekoszowska 203

25-638 Kielce

Numer konta budowy kościoła:

53 8493 0004 0000 0062 5636 0001