Najważniejsze informacje:

Msze święte

dni powszednie: 17, 18

niedziele: 7, 9, 11, 16, 20

Kościół p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Otłarz w kościele p.w. bł. Hiacynty i Franciszka w Kielcach. Figurki bł. Hiacynty i Franciszka. Zdjęcie z budowy nowego kościoła.
  1. Aktualności

CZAS ŁASKI – ODPUSTY OFIAROWANE ZMARŁYM

I. Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

1. w poszczególne dni od 1 do 8 listopada, pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;

2. w dniu, w którym obchodzi się Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nabożnie nawiedzi się kościół lub kaplicę i odmówi się Modlitwę Pańską i Wierzę w Boga

II. Udziela się odpustu częściowego wiernym, który aplikuje się tylko za dusze w Czyśćcu, gdy:

1. pobożnie nawiedzi się cmentarz i pomodli się, także w sposób myślny, za zmarłych;

2. pobożnie odmówi się Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych lub inwokację Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, …

III. Warunki, jakie ma spełnić wierny, który pragnie zyskać łaskę odpustu zupełnego:

1 – Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem i spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

2 – Z jedną spowiedzią sakramentalną można zyskać kilka odpustów zupełnych, podczas gdy z jedną Komunia Świętą i jedną modlitwą według intencji Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.

3 – Powyższe trzy warunki mogą być wykonane kilka dni przed lub po wypełnieniu czynu obdarzonego odpustem. Jednakże zaleca się, aby Komunia Święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego były w dniu, którym wykonuje się przewidziany czyn obdarzony odpustem.

4 – Jeśli jest brak pełnej dyspozycji albo nie został wypełniony w pełni czyn obdarzony odpustem i nie zostały spełnione trzy warunki, zyskuje się tylko odpust częściowy.

5 – Wypełnia się w pełni warunek modlitwy według intencji Ojca Świętego odmawiając jeden raz Modlitwę Pańską „Ojcze nasz…” i jeden raz Pozdrowienie Anielskie „Zdrowaś Maryjo…”. Pozostawia się w sposób wolny każdemu wiernemu, aby odmówił jakąkolwiek inną modlitwę według własnej pobożności.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hiacynty i Franciszka

Adres:

ul. Piekoszowska 203

25-638 Kielce

Numer konta budowy kościoła:

53 8493 0004 0000 0062 5636 0001